Agenda
Atrás

Bases especificas para la concesión de subvenciones a programas y actividades deportivas.

Bases especificas para la concesión de subvenciones a programas y actividades deportivas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Hernani, acordó con fecha 17 de diciembre de 2018 aprobar las Bases Específicas para la concesión de subvenciones a programas y actividades deportivas las cuales se han publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el día 11 de enero de 2019, siendo el último día se presentación de peticiones el día 28 de enero de 2019 a las 14,00 horas. Aquí tienen la documentación necesaria para realizar la petición. Hernaniko Udaleko Tokiko Gobernuak 2018ko abenduaren 17an egindako bileran, kirol programa edo jardueretarako dirulaguntzak emateko oinarri bereziak onartzea erabaki zuen. Oinarri hauek 2019ko urtarrilaren 11n argitaratu dira Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, eta dokumentazioa aurkezteko azken eguna 2019ko urtarrilaren 28an, 14:00etan da. Hemen dituzue behar den dokumentazio guztia.
11 ENE 28 ENE